Ordförande Christian Beijar

Vice Ordförande Lotta Nordberg

Styrelsemedlem Ingrid Zetterman

Styrelsemedlem Jurgen Bogle

Styrelsemedlem Anna-Mia Tuominen

Styrelsemedlem Katarina Ulenius

Styrelsemedlem Philippa Dunderfelt

Styrelsemedlem Tony Wickström

Styrelsemedlem Elisabet Eijvald

Suppleant Angela Sjöberg

Suppleant Gunnar Sjöblom

Suppleant Marita Löfroth

Suppleant Håkan Mansnerus

Sekreterare Lotta Eriksson

  • Facebook Social Icon
  • youtube