Sittande styrelse 2021-2023

Ordförande Lotta Eriksson

Vice Ordförande Katarina Gäddnäs

Styrelsemedlem Ingrid Zetterman

Styrelsemedlem Kim Nordberg

Styrelsemedlem Kristina Eriksson

Styrelsemedlem Tony Wickström

Styrelsemedlem Maria Sundholm-Mattsson

Suppleant Angela Sjöberg

Suppleant Anna-Mia Tuominen

Suppleant Thomas Mattsson

Suppleant Håkan Mansnerus

Sekreterare Linus Åkerholm

2019-04-23 12.29.13.jpg