Övergångsarbete

Övergångsarbete är en modell för att hjälpa våra medlemmar ut i arbetslivet. 

Arbetsgivaren bidrar med en anställning med enkla, strukturerade och varierade uppgifter som är lätta att sätta sig in i.

Anställningen är tidsbegränsad 6-9 månader. Arbetstiden är mellan 3-20 timmar/vecka. Medlemmen söker arbetet via klubbhuset, som väljer ut vem som får arbetet, och lär ut arbetsuppgifterna. Efter en 6-9 månaders period övergår anställningen till en ny medlem från Pelaren. Vid sjukdom så garanterar klubbhuset att arbetsuppgifterna blir genomförda av någon annan medlem eller en handledare från klubbhuset.

Övergångsarbete är något som alla vinner på. Det skapar tillhörighet, självkänsla, nya erfarenheter och kan vara ett viktigt steg för att komma ut på arbetsmarknaden.  

Klubbhuset Pelaren har idag övergångsarbete hos en arbetsgivare, Emmaus.

¨emmaus.jpg

Emmaus

Städning av butiksutrymmen

15 h/vecka