Just nu finns det ordinarie tjänst som handledare ute!

Kom och teckna för mat.jpg

Ordinarie tjänst som Handledare på Klubbhuset Pelaren

 

Vi söker dig som har högskoleexamen eller annan lämplig utbildning för arbete i vår verksamhet. Du är en flexibel person med positiv attityd, stort hjärta, lätt till skratt, humor och mycket energi. Handledarens uppdrag är att engagera, entusiasmera och stå för kontinuiteten i arbetsdagen. Handledare och medlemmar i huset arbetar sida vid sida.

 

Klubbhus modellen är en medlemsburen, unik verksamhet inom den psykiatriska rehabiliteringen. Genom att bryta den traditionella fokuseringen på sjukdomsbilden och istället betona den enskildes förmåga till arbete, delaktighet och social gemenskap framhävs och utvecklas individens positiva sidor. Det vill säga, se till det friska och utvecklingsbara och inte till svårigheter och hinder vilket hjälper medlemmen återfå sin självkänsla att hitta vägar vidare i livet.

Klubbhus-modellen är en världsomfattande rehabiliteringsverksamhet som är representerad med ca 400 klubbhus i fler än 35 länder.

Modellen vänder sig till människor drabbade av psykisk ohälsa och har som övergripande målsättning att;

- Förhindra återintagning på sjukhus

- Erbjuda meningsfullt arbete

- Ge medlemmarna möjlighet till social gemenskap

- Garantera en plats till vilken medlemmen alltid är välkommen

 

Klubbhuset ställer stora krav på:

Personlig mognad, förmåga till inlevelse, att kunna leda dynamiska grupper samt förmedla en äkta känsla av att hen är behövd i den arbetsinriktade processen.

 

Du ska ha kunskap om myndigheter, organisationer, lagar och regelverk inom området psykisk hälsa/ohälsa. Det är till fördel om du har goda kunskaper inom något eller några av följande områden; data, marknadsföring, ekonomi och matlagning. Vissa kvällar och helger ingår i arbetet. Även storhelger samt övernattningar kan förekomma då vi ofta är iväg på konferenser, utbildningar och besök till andra Klubbhus.

 

Arbete börjar 30 augusti. Klubbhuset tillämpar 6 månaders prövotid.

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. 16 juli är sista ansökningsdatumet